Regulamin obiektu

Regulamin obiektu
Pure Rental Apartments

Właścicielem obiektu Pure Rental Apartments jest firma Pure Rental Sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Inżynierska 39/503, 53-228 Wrocław, NIP: 8971846264, REGON:36847273 KRS:0000698541
Dokonując rezerwacji poprzez stronę www.apartamentynowyswiat.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usługodawcy. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Pure Rental Sp. z o.o. od początku dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Realizacja wymogów Rozporządzenia naturalnie wpisuje się w naszą politykę prywatności.

Warunki realizacji Usługi:

Reklamacje

Obsługa płatności

Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

Pozostałe zasady wynajmu

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Apartamenty wynajmowane są krótkoterminowo lub długoterminowo.
 3. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać on-line na stronie https://purerental.pl
 4. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 100% kwoty należnej za cały pobyt.
 5. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 6. Zmiana rezerwacji jest możliwa maksymalnie 14 dni przed planowanym pobytem wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
 7. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Firma Pure Rental Sp. z o.o. uprawnione są do potrącenia wpłaconej zaliczki.
 8. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.
 9. Jeśli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji.
 10. Zmiana rezerwacji przez Firma Pure Rental Sp. z o.o. jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Zmiana rezerwacji przez Firma Pure Rental Sp. z o.o. jest możliwa gdy w Apartamencie jest Awaria nie możliwa do natychmiastowego usunięcia. Wówczas Firma Pure Rental Sp. z o.o. mają obowiązek zaproponować inny termin Klientowi, a gdy Klient nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
 11. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt.
 12. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych substancji w mieszkaniach oraz balonach. W przypadku złamania zakazu kara umowna wynosi 1000 PLN
 13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.
 14. Goście obiektu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie obiektu i w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia pokoju jak i ich utratę.
 15. W przypadku powstania szkody podczas pobytu Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 16. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy. Goście proszeni są o niezwłoczne zawiadomienie właścicieli o szkodach. Wycena szkody należy do właściciela. Szkody do których zobowiązuje się najemca obejmują faktyczne straty oraz utracone zyski.
 17. Przebywanie w domu innych Gości niż wskazanych w rezeracji jest zabronione.
 18. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym.
 19. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 20, Firma Pure Rental Sp. z o.o. jest uprawniona do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 20. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody bądź też o jej stwierdzeniu.
 21. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju, klucz do pomieszczenia gospodarczego lub pilot do garażu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami w wysokości 300 zł.
 22. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
 23. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie W przypadku naruszenia złamania zasad kara umowna wynosi 1000 PLN
 24. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 25. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał.
 26. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 27. Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.